SHOPEE STORE NAME ROBINMAY✔️ (NOT ROBINMAY MALAYSIA✖️)
icon-search
icon-search

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 5.png

流线花漾真皮长夹

RM 240.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home


尺寸:长19cm / 3cm / 10cm

夹层:夹x1 / 口袋x3 / 卡夹x12 / 钞票格x2(共18格)

投诉请求:最漂亮的表面/内层山东热门话题【平顺触感】


翻盖压扣封口设计

ROBINMAY 字母字母LOGO

快乐心情/票卡零钱时尚购物


6.png7.png8.png9.png10.png11.png


Your cart is currently empty.
Continue shopping